VISI DAN MISI FKIP UNMAS DENPASAR

VISI FKIP UNMAS DENPASAR

MENJADI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN BERBUDAYA

 MISI FKIP UNMAS DENPASAR
  1. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN TINGGI YANG MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERMUTU DAN BERBUDAYA.
  2. MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH YANG BERMUTU DAN BERBUDAYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
  3. MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERMUTU DAN BERBUDAYA UNTUK MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
 TUJUAN FKIP UNMAS DENPASAR
  1. MENGHASILKAN TENAGA PENDIDIK YANG BERMUTU DAN BERBUDAYA.
  1. MENGHASILKAN TENAGA PENDIDIK YANG MAMPU MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH YANG BERMUTU DAN BERBUDAYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
  1. MENGHASILKAN TENAGA PENDIDIK YANG MAMPU MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATYANG BERMUTU DAN BERBUDAYA SESUAI DENGANKEBUTUHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.